Evert Taube

Skola kan ge bildning, men icke skapa konst. Konst kan skapa skola men icke konst. Trevande efter stil är levande konst. Färdig stil är icke konst.

Det stora kan nu ske endast undanskymt. Konst uppstår enbart ur känsla, behag, lynne, hemligt, förkrossande arbete och förfärlig ensamhet.

–Evert Taube